Demande de données login

     


Opgelet: Automatisch inschrijven wordt enkel goedgekeurd voor regelmatige klanten die meerdere malen hebben ingeschreven. (Particulieren komen hiervoor niet in aanmerking.)

Vergroot de kans op goedkeurig door het formulier zo volledig mogelijk in te vullen.

 
 

       Belangrijk! Uw logingegevens kunnen worden gebruikt voor zowel examens als opleidingen automatisch in te
       schrijven. U moet dus zowel akkoord gaan met de algemene voorwaarden van HaCeCo-E als HaCeCo-T.

Données de facturation
Nom société*
Numéro TVA*
Numéro ONSS de la société*
Rue + numéro*
Code postal + Commune*
Code du pays*
Numéro de téléphone*
Numéro fax
Référence facture
Données du responsable
Nom*
Prénom*
Sexe*
Function*
Numéro mobil
E-mail*
Je suis d'accord avec les conditions générales de HaCeCo-T.
Je suis d'accord avec les conditions générales de HaCeCo-E.