Hoe een auditcontract afsluiten ?


Elke firma uit België die overweegt om haar veiligheids-, gezondheids- en milieusysteem te laten certificeren door HAC volgens VCA kan hiervoor een aanvraag indienen bij HAC.

Na verzoek om een offerte bekomt de aanvrager een invulformulier en verstrekt de nodige inlichtingen aan HaCeCo om een juiste offerte toe te laten.

HaCeCo maakt een offerte indien certificatie mogelijk is voor de betrokken activiteiten.

De offerte heeft steeds betrekking op een periode van 3 jaar met een initiële of hercertificatieaudit en 2 periodieke audits. Gedurende deze periode oefent HaCeCo toezicht uit op de gecertificeerde organisatie.

Indien u akkoord gaat met de financiële voorwaarden stelt HaCeCo een certificatiecontract op dat eerst door de klant wordt ondertekend.

HAC ondertekent het contract, stelt een auditteam samen en communiceert dit samen met vraag om documentatie aan de klant.

De pre-audit gebeurt door het bedrijf zelf, de audit zelf gebeurt in twee stappen met tussentijds rapport.


Offerteaanvraag


Wenst u het certificaat te behalen voor de volledige firma ?*
 Ja   Nee 
Firma- of organisatiegegevens
Naam Firma of Organisatie*
BTW nummer*
Activiteit van Firma*
Website van Firma (anders: "geen")*
Straat + nummer*
Postcode + gemeente*
Land*
Telefoonnummer*
Fax
Nacecode*
Type Certificaat*
 VCA*  VCA**  VCA-P
Persoon die u begeleid heeft*
Aantal Werknemers*
Taal Werknemers*
Aantal Vestigingen waarvoor certificatie*
Aantal gelijktijdige werven*

Zaakvoerder of Dagelijkse Leiding
 De heer   Mevrouw 
Naam*
Voornaam*
Functiebenaming*
Telefoonnummer*
E-Mail*
VCA coördinator - Interne preventieadviseur
 De heer   Mevrouw 
Naam*
Voornaam*
Functiebenaming*
Telefoonnummer*
E-Mail*
Opmerkingen: