Beleid van HaCeCo


Een VCA-certificaat houdt in dat uw organisatie beantwoordt aan de eisen gesteld in de VCA-checklist.

Deze conformiteit wordt tijdens de audit deskundig nagegaan door zeer ervaren en perfect opgeleide en gekwalificeerde auditoren (Niveau 1 veiligheid, auditor IRCA-certificaat en VCA-kwalificatie Belac). Zij weten wat auditeren is, maar hebben ook heel wat bedrijfservaring. Elk van hen heeft reeds ettelijke keren aan de kant van geauditeerde gestaan.


U koos voor HaCeCo en bent op de eerste plaats onze klant. Uw klanten die het VCA-certificaat hoog inschatten zijn ook onze klanten.
Onze auditoren zijn er op de eerste plaats om naar letter en geest conformiteit met VCA vast te stellen.
HaCeCo hanteert reeds jaren de fase 1 audit als een afzonderlijke stap naar certificatie.
Tussen fase 1 en fase 2 bij de initiële audit krijgt u de tijd en gelegenheid om uw VCA-systeem aan te passen aan de auditeisen. Dit systeem staat in voor een soepele certificatie en laat u toe snel een certificaat te behalen.


Als er opmerkingen zijn worden deze toegelicht evenals het belang ervan voor uw veiligheidssysteem; zodat u ze als positieve hulp aanvaardt en smaakt als relevant en terecht. De auditoren van HaCeCo Afdeling Certificatie beperken hun opmerkingen tot deze die rechtstreeks gerelateerd kunnen worden aan een VCA- of VCU-eis.
Uw auditor zal meebouwen aan het verbeteren van uw efficiƫnt veiligheidssysteem.
Perfecte voorbereiding, organisatie en uitvoering van certificaties en een hoge flexibiliteit moeten er borg voor staan dat geen tijd verloren gaat bij het afleveren van het certificaat. Het HAC team is zich bewust van de druk die opdrachtgevers uitoefenen naar het certificaat. Dit certificaat kan zeer snel worden afgeleverd.


Certificatie


HaCeCo is geaccrediteerd door Belac voor certificatie van VCA*, VCA** en VCA-P met erkenningsnr 294-QMS.

Dit betekent dat uw officieel VCA*, VCA** of VCA-P certificaat door HaCeCo wordt toegekend.

Een certificaat afgeleverd door HaCeCo staat borg voor degelijkheid en wordt gesmaakt door opdrachtgevers en contractors.
HaCeCo biedt haar diensten aan in de Nederlandse of Franse taal in België en biedt zonder onderscheid toegang tot haar diensten aan elke organisatie die dit wenst binnen haar competentiedomeinen.