Vraag uw in-company offerte aan: klik hier


Bedrijfshulpverlener


Deze erkende opleiding bedrijfshulpverlener beoogt het verwerven van de basiskennis en basisvaardigheden van

de hulpverlener.


Duur: minimum 18 uren

Getuigschrift: HaCeCo-T is een erkend opleidingscentrum voor EHBO. De opleiding wordt gevolgd door een

praktijktoets. Geslaagden ontvangen een officieel brevet bedrijfshulpverlener.


Inhoud van deze cursus:

De basisprincipes

  - de rol van de hulpverlener verstaan alsook de indicaties voor het gebruik van het beschikbare materieel en de

    noodzaak tot het registreren van incidenten en acties (wettelijk kader begrijpen);

  - het belang inzien van basishygiëne in eerste-hulp-procedures;

  - de toestand en omstandigheden correct analyseren om zo veilig, vlot en efficiënt mogelijk te alarmeren en te

    handelen in een noodsituatie;

  - de procedures inzake comfortzorgen voorafgaand aan de evacuatie en de procedures van verplaatsing en evacuatie

    van slachtoffers kennen en correct toepassen.


De basisvaardigheden

  - op een veilige, snelle en efficiënte manier eerste hulp toedienen aan een bewusteloos slachtoffer (inclusief een

    slachtoffer met stuiptrekkingen);

  - op een vlotte en efficiënte manier eerste hulp toedienen aan een slachtoffer met ademnood (inclusief

    luchtwegobstructie);

  - de symptomen van een ernstige aandoening (bv. aandoening van het cardiovasculair stelsel, het zenuwstelsel en

    vergiftiging) herkennen en de algemene principes van eerste hulp toepassen;

  - snel en efficiënt de cardiopulmonale reanimatie toepassen (Richtlijnen Basisreanimatie en indien van toepassing AED

    van de Europese Reanimatieraad);

  - in staat zijn de correcte eerste hulp te verstekken bij bloedingen, huidwonden, letsels en traumata aan botten, spieren

    en gewrichten, hoofdletsel, inclusief vermoeden van een wervelletsel, brandwonden en oogletsels, inclusief de gevallen

    waarin men en oog dient te spoelen.


Opleiding Bedrijfshulpverlener                                                   Opleiding Bedrijfshulpverlener                                                   Opleiding Bedrijfshulpverlener

Data in open opleiding zijn nog niet beschikbaar! Contacteer ons voor meer informatie.


TUSSENKOMSTEN

KMO-portefeuille is een eenvoudig, transparant systeem waarmee voor KMO's de Vlaamse overheid instaat voor betaling van 40% van de rekening voor een opleiding (incl. examen). U kan als kleine en middelgrote ondernemingen het factuur vooraf voor 40% betalen, de Vlaamse overheid betaalt dan het volledige factuur en u betaalt de (aftrekbare) BTW. De ondernemer dient via de website een aanvraag in om een ondernemerschapsportefeuille te openen. Hij of zij kiest voor een opleiding. De ondernemer betaalt 60% van de opleidingskost zelf; de Vlaamse overheid legt de resterende 40% bij.
Registratienummer DV.O203200
Klik hier voor meer informatie
www.kmo-portefeuille.bePC 124
FVB-FFC
De opleidingen door HaCeCo-T komen in aanmerking voor tussenkomst vanwege het Fonds voor Vakopleiding van de Bouw. Dit geldt uiteraard enkel voor bouwfirma's. HaCeCo-T doet immers zijn opleidingen in samenwerking met lokale partners. Zo krijgt u een tussenkomst voor loon + loonkost. Door de samenwerking met de lokale partners kan HaCeCo-T in alle regio's ook winteropleidingen garanderen.

Gelieve bij uw inschrijving uw bevestigingsmail bij de hand te nemen, zodat u de correcte gegevens kan noteren.

HaCeCo-T ism CBA

HaCeCo-T ism CBBVB

HaCeCo-T ism CBL

HaCeCo-T ism SMVL


PC 200
Cevora
>Voor bedienden die behoren tot Paritair Comité 200 (vroeger 218) wordt de opleiding volledig voor u betaald door CEVORA - dit voor de regio's waar afspraken bestaan met Cevora.

OPGELET: per sessie uit ons open aanbod kunnen slechts 6 personen van dezelfde firma tussenkomst genieten.

Educam
PC 112, PC 142.01,PC 149.2, PC 149.4 Voor al uw vragen:
Bel ons op +32 2 778 63 30 of stuur een e-mail naar info@educampartner.be

PC 118/220
Alimento
Alimento groepeert de sectorale diensten die onder beheer van de sociale partners worden aangeboden aan de werknemers en de werkgevers van de voedingsindustrie (arbeiders PC 118 en bedienden PC 220). https://www.alimento.be

PC 149.01
Vormelek
HaCeCo is als opleidingscentrum al jaren erkend door Vormelek d.w.z. dat u voor de arbeiders PC 149.01 evengoed kan rekenen op een tussenkomst van €124 per dag mits aanmelding bij Vormelek drie dagen voor de opleiding. De opleidingen B-VCA duren maar 1 dag, zeker voor uw sector volstaat deze opleidingstijd voor volledige kennisoverdracht met optimale slaagkans. www.vormelek-formelec.be 02/476.16.76

PC 121
ABSU
Het Paritair Comité voor de schoonmaak formaliseert de arbeidsvoorwaarden en de maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de vorming van risicogroepen in afzonderlijke collectieve arbeidsovereenkomsten voor de schoonmaaksector. Deze CAO's zijn van toepassing op werkgevers en arbeiders uit de ondernemingen die onder het PC voor de schoonmaak ressorteren, kleine en middelgrote ondernemingen en andere.