Vraag uw in-company offerte aan: klik hier


Combi opleiding EHBO & Brand


"Deze vorming is niet alleen spectaculair, ze is super leerrijk en gegeven door professionals!"


Deze opleiding bestaat uit een initiatie kleine blusmiddelen en een initiatie EHBO. In een beknopte theoretische

inleiding maakt u eerst kennis met de verschillende kleine blusmiddelen en hun werking. Vervolgens zet u de theorie om

naar praktijk door zélf enkele types brand te lijf te gaan (bv. frituurketel, elektriciteitsbrand, een brandende gasfles, ...).

Tijdens de initiatie EHBO leert u de basisbeginselen rond reanimatie (de te volgen stappen), brandwonden, snijwonden, elektrocutieongevallen, beroerte en nog veel meer.


Duur: 4 uren kleine blusmiddelen + 4 uren initiatie EHBO

Getuigschrift: iedere deelnemer ontvangt een opleidingsattest initiatie kleine blusmiddelen en EHBO. HaCeCo-T is een

erkend opleidingscentrum voor EHBO. Het gedeelte EHBO kan dan ook als officiële bijscholing

bedrijfshulpverlener gelden voor zij die over een brevet bedrijfshulpverlener beschikken en het bewijs

hiervan kunnen aanleveren.


Zeker meebrengen: veiligheidsschoenen en brandvrije kledij (zeker geen fleece!)


Combi opleiding EHBO Brandblussen                                          Combi Opleiding EHBO Brand                                          Combi opleiding EHBO Brandblussen

Data in open opleiding zijn nog niet beschikbaar! Contacteer ons voor meer informatie.


TUSSENKOMSTEN

KMO-portefeuille is een eenvoudig, transparant systeem waarmee voor KMO's de Vlaamse overheid instaat voor betaling van 40% van de rekening voor een opleiding (incl. examen). U kan als kleine en middelgrote ondernemingen het factuur vooraf voor 40% betalen, de Vlaamse overheid betaalt dan het volledige factuur en u betaalt de (aftrekbare) BTW. De ondernemer dient via de website een aanvraag in om een ondernemerschapsportefeuille te openen. Hij of zij kiest voor een opleiding. De ondernemer betaalt 60% van de opleidingskost zelf; de Vlaamse overheid legt de resterende 40% bij.
Registratienummer DV.O203200
Klik hier voor meer informatie
www.kmo-portefeuille.bePC 124
FVB-FFC
De opleidingen door HaCeCo-T komen in aanmerking voor tussenkomst vanwege het Fonds voor Vakopleiding van de Bouw. Dit geldt uiteraard enkel voor bouwfirma's. HaCeCo-T doet immers zijn opleidingen in samenwerking met lokale partners. Zo krijgt u een tussenkomst voor loon + loonkost. Door de samenwerking met de lokale partners kan HaCeCo-T in alle regio's ook winteropleidingen garanderen.

Gelieve bij uw inschrijving uw bevestigingsmail bij de hand te nemen, zodat u de correcte gegevens kan noteren.

HaCeCo-T ism CBA

HaCeCo-T ism CBBVB

HaCeCo-T ism CBL

HaCeCo-T ism SMVL


Educam
PC 112, PC 142.01,PC 149.2, PC 149.4 Voor al uw vragen:
Bel ons op +32 2 778 63 30 of stuur een e-mail naar info@educampartner.be

PC 118/220
Alimento
Alimento groepeert de sectorale diensten die onder beheer van de sociale partners worden aangeboden aan de werknemers en de werkgevers van de voedingsindustrie (arbeiders PC 118 en bedienden PC 220). https://www.alimento.be

PC 149.01
Vormelek
HaCeCo is als opleidingscentrum al jaren erkend door Vormelek d.w.z. dat u voor de arbeiders PC 149.01 evengoed kan rekenen op een tussenkomst van €124 per dag mits aanmelding bij Vormelek drie dagen voor de opleiding. De opleidingen B-VCA duren maar 1 dag, zeker voor uw sector volstaat deze opleidingstijd voor volledige kennisoverdracht met optimale slaagkans. www.vormelek-formelec.be 02/476.16.76

PC 121
ABSU
Het Paritair Comité voor de schoonmaak formaliseert de arbeidsvoorwaarden en de maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de vorming van risicogroepen in afzonderlijke collectieve arbeidsovereenkomsten voor de schoonmaaksector. Deze CAO's zijn van toepassing op werkgevers en arbeiders uit de ondernemingen die onder het PC voor de schoonmaak ressorteren, kleine en middelgrote ondernemingen en andere.