Veilig werken met persoonlijke valbescherming


Doel van deze opleiding is uw medewerkers bewust te maken van de gevaren en risico′s die gepaard gaan met het werken op hoogte. Het toepassingsbereik van persoonlijke valbeschermingsmiddelen binnen de preventiehiërarchie wordt aangeleerd, evenals de basisvaardigheden die nodig zijn om ze op een veilige manier te gebruiken. Uiteraard wordt alles toegespitst op de bedrijfsspecifieke situatie.


Doelgroep: Medewerkers die persoonlijke valbescherming dienen te gebruiken voor het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte.

Benodigdheden voor de deelnemers: Werkkleding, veiligheidsschoenen, veiligheidshelm en gepaste bovenkledij (weersomstandigheden).

Duur van de opleiding: 4u


De opleiding veilig werken met persoonlijke valbescherming (4u) bestaat uit:

Theoriegedeelte:

- Toelichting van de gevaren en risico′s bij werken op hoogte

- Krachten die optreden bij een val

- Overzicht relevante reglementering

- Situering van persoonlijke

  valbescherming binnen de preventiemaatregelen

- Persoonlijk valbeschermingssysteem en de samenstellende elementen ervan, toepassing

  van de verschillende elementen en aandachtspunten

- Bedrijfsgerichte aandachtspunten in functie van werksituaties


Praktijkgedeelte:

- Inoefenen van het correct aantrekken van het valharnas

- Demonstratie en inoefenen van het gebruik van de persoonlijke

  valbeschermingsmiddelen in bedrijfsspecifieke situaties


Getuigschrift: iedere deelnemer ontvangt een opleidingsattest.


Max aantal deelnemers per sessie: 12


Deze opleiding kan ook in company gegeven worden.


Data in open opleiding zijn nog niet beschikbaar! Contacteer ons voor meer informatie.


TUSSENKOMSTEN

KMO-portefeuille is een eenvoudig, transparant systeem waarmee voor KMO's de Vlaamse overheid instaat voor betaling van 40% van de rekening voor een opleiding (incl. examen). U kan als kleine en middelgrote ondernemingen het factuur vooraf voor 40% betalen, de Vlaamse overheid betaalt dan het volledige factuur en u betaalt de (aftrekbare) BTW. De ondernemer dient via de website een aanvraag in om een ondernemerschapsportefeuille te openen. Hij of zij kiest voor een opleiding. De ondernemer betaalt 60% van de opleidingskost zelf; de Vlaamse overheid legt de resterende 40% bij.
Registratienummer DV.O203200
Klik hier voor meer informatie
www.kmo-portefeuille.bePC 124
FVB-FFC
De opleidingen door HaCeCo-T komen in aanmerking voor tussenkomst vanwege het Fonds voor Vakopleiding van de Bouw. Dit geldt uiteraard enkel voor bouwfirma's. HaCeCo-T doet immers zijn opleidingen in samenwerking met lokale partners. Zo krijgt u een tussenkomst voor loon + loonkost. Door de samenwerking met de lokale partners kan HaCeCo-T in alle regio's ook winteropleidingen garanderen.

Gelieve bij uw inschrijving uw bevestigingsmail bij de hand te nemen, zodat u de correcte gegevens kan noteren.

HaCeCo-T ism CBA

HaCeCo-T ism CBBVB

HaCeCo-T ism CBL

HaCeCo-T ism SMVL


PC 200
Cevora
>Voor bedienden die behoren tot Paritair Comité 200 (vroeger 218) wordt de opleiding volledig voor u betaald door CEVORA - dit voor de regio's waar afspraken bestaan met Cevora.

OPGELET: per sessie uit ons open aanbod kunnen slechts 6 personen van dezelfde firma tussenkomst genieten.

Educam
PC 112, PC 142.01,PC 149.2, PC 149.4 Voor al uw vragen:
Bel ons op +32 2 778 63 30 of stuur een e-mail naar info@educampartner.be

PC 118/220
Alimento
Alimento groepeert de sectorale diensten die onder beheer van de sociale partners worden aangeboden aan de werknemers en de werkgevers van de voedingsindustrie (arbeiders PC 118 en bedienden PC 220). https://www.alimento.be

PC 149.01
Vormelek
HaCeCo is als opleidingscentrum al jaren erkend door Vormelek d.w.z. dat u voor de arbeiders PC 149.01 evengoed kan rekenen op een tussenkomst van €124 per dag mits aanmelding bij Vormelek drie dagen voor de opleiding. De opleidingen B-VCA duren maar 1 dag, zeker voor uw sector volstaat deze opleidingstijd voor volledige kennisoverdracht met optimale slaagkans. www.vormelek-formelec.be 02/476.16.76

PC 121
ABSU
Het Paritair Comité voor de schoonmaak formaliseert de arbeidsvoorwaarden en de maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de vorming van risicogroepen in afzonderlijke collectieve arbeidsovereenkomsten voor de schoonmaaksector. Deze CAO's zijn van toepassing op werkgevers en arbeiders uit de ondernemingen die onder het PC voor de schoonmaak ressorteren, kleine en middelgrote ondernemingen en andere.